Terms of Service

VIKTIGT !

Bilder som är köpta för privat bruk får inte användas av tredje part. dvs, du får inte vidarebefodra din köpta bild till exempelvis tidning, reklamtryck, kommersiell webbsida,  eller annan näringsverksamhet. Beivras detta har jag laglig rätt att fakturera dig.

Min byline finns alltid med på bilden och får under inga omständigheter avlägsnas.

Jonsvingphoto är godkänd för F-skatt.

Jonsvingphoto har ett Utgivningsbevis utfärdat 2018-10-01.

Länk till lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk :

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

När du köper en bild ingår inte upphovsrätten.

Photo credit: Fredrik Jonsving, @jonsvingphoto skall alltid anges i publik publicering.

Tvister hänvisas till Allmänna Reklamationsnämden https://www.arn.se/ alternativt domstol.