Privacy Policy

GDPR 
(General Data Protection Regulation)

Min hantering av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter finns sparade hos mig?
De personuppgifter som finns sparade om dig som kund är de uppgifter som du lämnat till mig när du blev kund, som exempelvis din e-post, personnummer och eventuell fakturaadress. Vid begäran kan du få se vilka uppgifter jag sparade om dig samt ändra dem precis när du vill.
Jag är ansvarig över hur personuppgifter hanteras inom min firma. Din personuppgift är nödvändig att samla in för att jag ska kunna leverera din produkt, samt fakturera.  Dina personuppgifter sparas inte längre tid än nödvändigt. Jag är skyldig att rätta personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så tas det bort. Personuppgifter till bokföring sparas i 7 år, därefter raderas.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Det är Fredrik Jonsving (Jonsvingphoto) https://www.jonsvingphoto.se/  som har tillgång till dina personuppgifter, samt underleverantör (vid beställning av pappersutskrift), samt revisor.  Hemsidans plats är Pixieset  https://pixieset.com/terms/.    Betalningstjänsten hanteras av Stripe https://stripe.com/sv-se/privacy
Bokföring sker via webbaserade Visma Eekonomi : https://vismaspcs.se/integritetspolicy

Vill du radera dina personuppgifter?  
För att behandla dina personuppgifter, och eventuellt radera dem, behöver jag först se över på vilken laglig grund det sker. Det finns nämligen en rad olika faktorer att ta hänsyn till innan jag kan ta bort en kunduppgift. Exempelvis finns det avtal som upprättades när du blev kund hos mig, samt andra lagar som exempelvis bokföringslagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078. Ta kontakt med mig så tittar vi närmare på din fråga!

Fotografering och lagring av bilder
Databasens namn: www.jonsvingphoto.se  Tillhandahållare: Jonsvingphoto (751224-9330)
Ansvarig utgivare: Fredrik Jonsving
Denna databas har ett Utgivningsbevis utfärdat 2018-10-01 från Myndigheten för Press radio och TV https://www.mprt.se/