Bilder från dagens ritter i Björbäck hittar du här:
https://webshop.equipe.com/meetings/20702/photos