Bilder från Björbäcks RF hittar du här:
https://webshop.equipe.com/meetings/20702/photos