Bilder från lördagens terräng hittar du här:
https://webshop.equipe.com/meetings/20531/photos