Bilder från Terrängen CNC1*, CIC1* och CIC2* under Strömsholmsdagarna hittar du här: 
http://webshop.equipe.com/meetings/20142/photos