Bilder från Skyrup Country Club hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/20016/photos