Bilder från terrängmomentet hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/20113/photos