Bilder från dagens hästhoppning hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/19847/photos