Bilder från dagens Stilterräng hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/19709/photos