Bilder från Ridklubben Styringe Stall, Terrängmomentet hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/19533/photos