Bilder från hoppningen, Annandag Påsk ligger här :
http://webshop.equipe.com/meetings/19421/photos