Bilder från Göteborgs Fältrittklubb, Hummerhoppet hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/19171/photos