Bilder från Helsingborg Vinter GP 2017-02-04--05 hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/18844/photos