Bilder från Varberg Summer Horse Show
23,24,29,30 och 31/7 ligger på Equipe Webshop
http://webshop.equipe.com/meetings/17076/photos