Bilder från Lussehoppet, Styringe Stall hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/18715/photos