Bilder från ponny-SM i Helsingborg hittar du på
http://webshop.equipe.com/meetings/18484/photos