Bilder från Billdals RK
2016-10-15 och 2016-10-16 hittar du här :
http://webshop.equipe.com/meetings/18187/photos