Bilder från Himledalens ponnyhoppning
ligger nu på http://webshop.equipe.com/meetings/18176/photos