Bilder från hoppningen Skedala RK hittar du på 
http://webshop.equipe.com/meetings/17512/photos