Bilder från Harplinge RK hittar ni på 
http://webshop.equipe.com/meetings/17380/photos