Bilder från ponnyhoppningen finns på Equipe Webshop

http://webshop.equipe.com/meetings/17054/photos